37.1 C
Delhi
Wednesday, June 19, 2024
HomeIndiaBNX/USDT trading on WazirX - WazirX Blog

BNX/USDT trading on WazirX – WazirX Blog



Pratiksha Bhuyan

Namaste Tribe! πŸ™

BinaryX Token is listed on WazirX and you can buy, sell, trade BNX in the USDT market.

BNX/USDT trading is live on WazirX! Share this

What about BNX Deposits & Withdrawals?

BinaryX Token is a part of our Rapid Listing Initiative. Hence, we will start BNX trading by enabling its deposits on WazirX via Binance.

What does it mean for you?

  • Deposits β€” You can deposit BNX from Binance wallet to WazirX.
  • Trading β€” You can buy, sell, trade BNX in our USDT market. When you buy BNX, it will appear in your β€œFunds”.
  • Withdrawals β€” You will be able to withdraw BNX in a few days after the listing.

About BNX

BinaryX is the project behind CyberDragon, a play-to-earn game on the Binance Smart Chain (BSC). Initially, BinaryX was a decentralized derivative trading protocol, but has since changed its concept to accommodate the boom in the GameFi sector. Now, BinaryX is building a metaverse game called CyberDragon, which is a classic MMORPG with DeFi elements. For example, game props derivatives are NFTs, and players can choose from a selection of gameplay modes like PvE and PvP. CyberDragon has a dual token economic system, where players can earn income simply by playing the game. The end goal is to defeat the cyber dragon, which is the game’s ultimate boss. If victorious, players will receive Cyber Dragon treasure rewards as a prize.

  • Trading price (at the time of writing): $105.63 USD
  • Global Market Cap (at the time of writing): $214,224,982 USD
  • Global Trading Volume (at the time of writing): $26,652,113 USD
  • Circulating Supply: 2,022,897.57 BNX
  • Total Supply: 2,485,629 BNX

Share this with your friends

Happy Trading! πŸš€

Risk Warning: Crypto trading is subject to high market risk. Please ensure that you undertake sufficient risk assessment when trading newly listed tokens as they are often subject to high price volatility. WazirX will make best efforts to choose high-quality coins, but will not be responsible for your trading losses

Disclaimer: Cryptocurrency is not a legal tender and is currently unregulated. Kindly ensure that you undertake sufficient risk assessment when trading cryptocurrencies as they are often subject to high price volatility. The information provided in this section doesn’t represent any investment advice or WazirX’s official position. WazirX reserves the right in its sole discretion to amend or change this blog post at any time and for any reasons without prior notice.





➜ Source

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments